Modlitba žáby, 1. část

Varianta:
Dostupnost:
skladem
Cena:
175,– Kč
ks
Ilustrační obrázek
Popis:

Modlitba žáby I, II

Anthony De Mello

Modlitba žáby je jakousi sbírkou příběhů, od třířádkových po asi dvoustránkové, úsměvného charakteru. Pro ty, jež z nich chtějí mít větší užitek než jen pobavení, jsou složitější příběhy doplněny krátkými poznámkami, které ukazují pohled, z něhož je možno se na ně dívat.

Podle de Mella lidské srdce touží po Pravdě, ale bezprostřední reakce člověka na ni bývá nepřátelská a ustrašená. Využívá tedy údajně poselství velkých duchovních učitelů, jako byli Ježíš nebo Buddha, kteří překonali odmítavý postoj svých posluchačů tím, že vyprávěli příběhy. Odmítat Pravdu je totiž běžné, ale není možné popírat to, co se už stalo. Proto často příběhy v knize začínají formulí: „Za onoho času…“, „Když byl jednou…“, „Byl jednou jeden…“

V příbězích bývá náboženský podtext, ale není to pravidlem a není natolik silný, aby dokázal odradit i zaryté ateisty. De Mello buď na účet náboženství s nadsázkou vtipkuje, nebo není duchovní příslušnost hrdiny podstatná pro jádro příběhu. Rovněž nevyzdvihuje jedno náboženství oproti ostatním, hovoří o všech.

Dle obsahu a vzájemné provázanosti jsou příběhy seskupovány do větších celků, jakýchsi kapitol, které mají společnou myšlenku a zaměřují se na určitou duchovní oblast: „ O Lásce“, „ O náboženství“ apod.

Ukázka příběhu:
„Pilot letadla k cestujícím: ‚Lituji, ale musím vám oznámit, že jsme v kritické situaci. Teď už nás může zachránit jen Bůh.“
Jeden z hůře slyšících cestujících se obrátí na kněze a ptá se, co to vlastně pilot říkal. Ten odpoví: ‚Řekl, že už nemáme žádnou naději.‘“

Anthony de Mello (1931-1987) byl jezuitský kněz, psychoterapeut a spisovatel, který se proslavil svými knihami, jež se formou krátkých a leckdy humorných příběhů a meditací dotýkaly spirituality
a smyslu lidského života. Ve svých knihách dokázal velmi obratně propojit myšlenky křesťanství se spiritualitou východu a lidskou psychologií, měl dar „otvírat lidem oči“. Knihy o náboženství a lásce, které vydal, mají hluboký duchovní smysl a zároveň jsou velmi čtivé i humorné, staly se po celém světě bestsellery.

Modlitba žáby I. díl

Pevná vazba, 296 stran

Vydal: Cesta ISBN: 978-80-7295-214-4

Modlitba žáby II. díl

Měkká vazba, 256 stran

Vydal: Cesta ISBN: 978-80-85319-55-2